Energiai-információs programcsomag

Az energia-információs program feladatai a következők:

 1. Teljesítmény görbék megjelenítése tetszőleges bontásban lekötésekekkel, zónákkal.
 2. A szolgáltatói mérők alapján az energia fogyasztás számítása tetszőleges időintervallumban.
 3. A diagrammok egy időben, egy képernyőn történő megjelenítésének lehetősége, szabad diagramm választással.
 4. Diagrammok tetszőlegesen kijelölhető idő intervallum és tetszőlegesen kijelölhető teljesítmény lépték határok közötti megjelenítése.
 5. Kezelő személyekre szabott egyedi kezelő felület (pl. mérőcsoportosítás stb.). Tetszőleges számú kezelőre.
 6. Négyszintű jelszóval ellátott belépési rendszer, szintenként szabadon választható funkciókkal. Felhasználók szinthez kötése.
 7. Az eladott energia továbbszámlázásához, számlázó programmodul lehetőség, az almérők mérési adatainak figyelembevételével.
 8. Kézi adatbeviteli lehetőség az egyedi leolvasású fogyasztók beviteléhez.
 9. Virtuális mérők képzése, a mérésbe ténylegesen bevont mérők összegzésével, különbség képzésével.
 10. A mért és számított adatok kitöltése többféle formátumban (CSV, Excel, stb.).
 11. A program bővíthető épület felügyeleti, távfelügyeleti, telemechanikai, távkapcsolási funkciókkal.
 12. A program egyszerűen kezelhető, speciális számítástechnikai, informatikai ismereteket nem igényel.

Szabadpiaci menetrendtervezés, számítógépes hálózaton keresztüli online kapcsolattal

 1. Halmozott diagrammok készítése a szabadpiaci menetrend kialakításának elemzéséhez.
 2. Menetrendsémák készítése, és mérőhöz rendelése.
 3. Grafikus menetrend tervezés.
 4. Villamos teljesítménygazdálkodás.
 5. Teljesítménygazdálkodó készülék paramétereinek megadása-állítása.
 6. Teljesítménygazdálkodás aktuális értékeinek nyomonkövetése, és garfikus megjelenítése.
 7. Naplók kezelése.

Teljesítménygazdálkodás

 1. Teljesítménygazdálkodó készülék paramétereinek megadása-állítása.
 2. Teljesítménygazdálkodás aktuális értékeinek nyomonkövetése, és garfikus megjelenítése.
 3. Naplók kezelése.

A program háttérben is működőképes, lehetőség van a számítógépen párhuzamosan történő egyéb feladatok ellátására (irodai adminisztráció, ügyvitel, stb.).

Vissza

Powered by Drupal - Modified by Danger4k